Entrades

Presencialitat a segon d'ESO i a segon de batxillerat

Imatge
Des de dia 1 de setembre l'equip directiu del Llompart ha treballat per aconseguir la presencialitat de segon d'ESO i segon de batxillerat. Us explico les principals passes que hem fet i els entrebancs que hem trobat. En tots aquests mesos les instruccions de l'administració s'han anat completant i ampliant, però sempre s'han mantingut dos condicionants inapel·lables: la distància d'1'5 metres entre alumnes i la reunió màxima de 20 alumnes per aula . Quan vàrem haver d'organitzar la presencialitat al 100% de l'alumnat de primer d'ESO, optàrem per reorganitzar unes aules de tecnologia i dibuix per allotjar-hi els grups sencers ja que amb la distància de seguretat hi caben més de 45 persones, una ràtio molt superior a la de 20. Així, a més de garantir la presencialitat diària, també garantíem que tot l'alumnat de primer d'ESO tindria professorat especialista de les seves matèries. L'administració s'hi negà en rotund perquè no compl

Com fer un portafolis de l'assignatura?

Imatge
  Un portafolis és un instrument d'aprenentatge i autoavaluació que permet l'estudiant ser conscient del seu aprenentatge. L'ajuda a reflexionar sobre el que ha après, a agafar consciència de les dificultats, a recollir evidències del seu avanç i, en definitiva, a desenvolupar les competències bàsiques. Us adjunto la guia que he preparat per al meu alumnat. Veureu que és una eina d'avaluació que es pot incorporar a gairebé totes les àrees.

Algunes reflexions que plantegem a la conselleria d'educació

Imatge
  1. Hi ha un desajustament molt gran entre les prioritats dels currículums oficials, centrats de forma gairebé exclusiva en els continguts, i la forma que es vol que avaluem. Mentre no s’ajustin els currículums a l’avaluació no hi veig una solució satisfactòria. Tots els centres oferim el mateix ensenyament en base a la mateixa normativa. Per què ha de recaure en ells la decisió de què és essencial o no? No hi veig cap avantatge i sí prou inconvenients, com ara la balcanització (pacífica) de l’ensenyament públic. Davant problemàtiques comunes, cada centre prendrà determinacions que poden ser molt diferents de la dels altres. A més, els centres exageradament grans i heterogenis, com el Llompart, tindrem més dificultats que els més petits. 2. Si l’avaluació inicial és el punt de referència per adequar les modificacions a les programacions didàctiques, necessitem més temps per fer-ho. Almenys un mes més. Hem de tenir en compte que les programacions ja estaven lliurades o a punt de ser ll

Ús de l'entorn G Suite

Dues setmanes després de començar les classes se secundària, presentem les primeres gràfiques sobre l'ús de dues de les eines del G Suite més representatives: Google Classroom i Google Meet. A totes les diapositives es pot comprovar que l'activitat a ambdues eines és molt intensa, fet comprensible si tenim en compte que són les dues principals eines de comunicació virtual entre l'alumnat i el professorat de secundària. I, en el cas de Google Meet, també és l'eina habitual per a les reunions.

Propostes per a les reunions virtuals

Imatge
  Ara que ja ens hem convertit en experts en el maneig de les reunions virtuals per Meet, convé anar una passa més enfora i millorar l'ús que fem del xat. És una eina complementària molt valuosa però sovint es converteix en una distracció. Us adjunto unes propostes per a la millora de l'ús del xat de Meet. Si entre tots ho posem en pràctica, les reunions seran més fluïdes.

Estratègies d'aprenentatge a distància amb G Suite

Imatge
  A pocs dies de començar les classes d'un curs incert, estem preparant-nos per al que tenim previst. Un dels reptes és adequar les metodologies d'ensenyament al nou escenari, on la presencialitat s'ha de compaginar amb la formació a distància. Us adjunto una presentació que pretén ser un tast de les possibilitats que tenim els docents per poder dur a terme la nostra feina aprofitant al màxim l'entorn digital únic del centre, el G Suite, i el Google Classroom, l'aula virtual que emprem a ESO, batxillerat i tots els cicles menys el de Sanitat. Espero que et sigui d'ajuda! Recorda que tens el Flipboard El Llompart del segle XXI on compartim de forma regular recursos d'arreu del món sobre innovació educativa.

Llegint un horabaixa sobre les TAC

Vull compartir amb vosaltres un escrit d'Andreu Estarellas, professor de llengua castellana del Llompart que m'envià fa uns dies. La qualitat del seu contingut i de la seva forma mereixen la seva difusió. Agraesc de tot cor les aportacions constructives i que ajuden a reflexionar com aquesta. Clico a Google:TAC educació. Apareix un reguitzell d’articles que llegeixo a l’atzar sense que els meus pobres coneixements sobre el tema puguin porgar: revistes especialitzades, estudis universitaris, etc. La introducció i conclusió de tots ells és el món meravellós que s’obre dins l’aula amb la implantació de les TAC; no obstant això, ben pocs emperons més enllà dels ja coneguts sobre la deficient formació que una part dels docents té i pateix, sobre les dificultats de no disposar de tots els aparells i mitjans necessaris per a la seva correcta implementació, o bé sobre la necessitat de la seva acurada integració dins els currículums de les matèries. Inconvenients, tot ells, solventables