TIC? TAC? TOC?

Aquestes sigles acompanyen les comunitats educatives des de fa molts cursos i sovint s'han emprades com a sinònims. Convé clarificar què significa cada un dels conceptes que representen i així guanyarem en precisió lèxica i, per tant, la nostra comunicació serà més clara.

Gràfic de creació pròpia.

TIC: Tecnologies de la informació i la comunicació. Són els elements i tècniques emprades en el tractament i transmissió d'infomació per mitjans electrònics. Per tant, no és un assumpte específic dels centres d'ensenyament, sinó comú a qualsevol indret on s'emprin.

TOC: Tecnologies d'organització i coordinació. Són les TIC que una entitat (el centre educatiu, en el nostre cas) empra per gestionar i coordinar l'organització del centre en el sentit global, és a dir que afecta tant a la comunitat educativa (professorat i alumnat) com al personal no docent (administració, consergeria, personal de neteja). És una decisió de l'equip directiu que té com a finalitat l'optimització de les comunicacions, l'organització i la coordinació des d'un punt de vista tècnic. Alguns exemples serien les eines contingudes al G Suite for Education.

TAC: Tecnologies de l'aprenentatge i del coneixement. Són les TIC que s'empren a les diferents àrees. No seran exactament les mateixes les TAC emprades pel departament de música i pel departament de llengües estrangeres. Alguns exemples serien Edpuzzle i Audacity.

Un cop clar això, veiem que les TIC no són una decisió de ningú, sinó una imposició de l'època que vivim, i que estan en constant evolució. Les TOC són decisió de l'equip directiu a partir de la recerca de les millors tecnologies que es puguin assumir i el seu encaix amb la protecció de dades, l'eficàcia i la senzillesa i la universalitat. Les TAC són decisió dels departaments didàctics d'acord amb les seves necessitats i la compatibilitat amb les TOC.

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Propostes per a les reunions virtuals

Comentaris als acords de la conferència sectorial d'educació per al curs 2020-2021