Comissió d'innovació educativaEs fa necessari reflexionar sobre la nostra tasca docent en tres escales diferents: la macroscòpica (del sistema educatiu), la mesoscòpica (del centre educatiu) i la microscòpica (de l'aula) per donar resposta als reptes que tenim al davant. Tenim el potencial humà i material per dur a terme aquesta reflexió i les propostes d'actuació que ens ajudin a millorar el centre educatiu i el treball amb l'alumnat. I per fer-ho, a cada centre educatiu hem d'actuar com un organisme interconnectat i coordinat, no com una suma de parts inconnexes.

Al Llompart es crearà una comissió d'innovació educativa amb un representant de cada departament. Els reptes van més enllà de qüestions tecnològiques; de fet, la innovació no té perquè estar associada a la incorporació de tecnologies novedoses. Té molt més a veure amb la capacitat que tenim per contribuir al creixement personal i professional del nostre alumnat. Les eines, per anar bé, han de ser secundàries.

A la primera reunió, que serà la setmana que ve, es consensuaran quins objectius ha de tenir aquesta comissió. Tota idea constructiva serà benvinguda.

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Les vuit competències essencials

Comentaris als acords de la conferència sectorial d'educació per al curs 2020-2021

Propostes per a les reunions virtuals