Comissió d'innovació educativaEs fa necessari reflexionar sobre la nostra tasca docent en tres escales diferents: la macroscòpica (del sistema educatiu), la mesoscòpica (del centre educatiu) i la microscòpica (de l'aula) per donar resposta als reptes que tenim al davant. Tenim el potencial humà i material per dur a terme aquesta reflexió i les propostes d'actuació que ens ajudin a millorar el centre educatiu i el treball amb l'alumnat. I per fer-ho, a cada centre educatiu hem d'actuar com un organisme interconnectat i coordinat, no com una suma de parts inconnexes.

Al Llompart es crearà una comissió d'innovació educativa amb un representant de cada departament. Els reptes van més enllà de qüestions tecnològiques; de fet, la innovació no té perquè estar associada a la incorporació de tecnologies novedoses. Té molt més a veure amb la capacitat que tenim per contribuir al creixement personal i professional del nostre alumnat. Les eines, per anar bé, han de ser secundàries.

A la primera reunió, que serà la setmana que ve, es consensuaran quins objectius ha de tenir aquesta comissió. Tota idea constructiva serà benvinguda.

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Propostes per a les reunions virtuals

Comentaris als acords de la conferència sectorial d'educació per al curs 2020-2021

TIC? TAC? TOC?