Comentaris als acords de la conferència sectorial d'educació per al curs 2020-2021

Imatge d'Engin Akyurt a Pixabay

M'agradaria destacar alguns dels punts que conté el document amb els acords de la conferència sectorial d'educació per a l'inici i desenvolupament del curs 2020-2021 de dia 10 de juny. És un text molt breu que només estableix una sèrie de punts que s'hauran de desenvolupar. Així mateix, permeteu-me que en destaqui unes idees:
  1. Es faran tots els esforços necessaris per a què la modalitat pel curs següent sigui presencial. No especifica com. A hores d'ara crec que hi ha consens que el millor format és el presencial, però haurà d'estar supeditat al criteri sanitari.
  2. S'han d'adaptar les programacions didàctiques per recuperar els aprenentatges imprescindibles no assolits durant aquest curs. Això no serà possible per a qui ha fet segon de batxillerat o segon d'un grau d'FP, i tampoc serà possible fer-ho general a tothom que hagi fet quart d'ESO.
  3. S'hauran de fer plans de seguiment i suport per a l'alumnat amb més dificultats.
  4. Es fomentarà el treball col·laboratiu dels docents i la coordinació interdepartamental. Per tant, serà molt important posar els fonaments a una educació que, per defecte, sigui innovadora i que atorgui els recursos necessaris a l'alumant per afrontar el món real amb criteri, autonomia i capacitat d'adaptació.
  5. S'hauran de preparar plans de contingència públics per a possibles eventualitats. Els tres escenaris possibles són: presencialitat, semipresencialitat i confinament. I poden variar al llarg del curs depenent de l'evolució de la pandèmia. Aquests plans de contingència aniran a càrrec de cada centre educatiu, amb orientació i suport de l'administració.
  6. S'adoptaran mesures per minimitzar les conseqüències de l'escletxa tecnològica. No concreta com, però hi haurà actuacions en els àmbits d'equipament i de formació, a més d'assessorament per a les famílies. Tot i que al Llompart ja hem començat a treballar en aquesta direcció, assumint el cost amb el pressupost general del centre, si es vol fer d'una forma completa i que arribi a l'alumnat menys afavorit, hi haurà d'haver partides especials sostingudes al llarg d'uns quants cursos.
Teniu el document íntegre aquí.

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Propostes per a les reunions virtuals

TIC? TAC? TOC?